Điện thoại hội nghị IP Polycom SoundStation IP 6000

Contact: 0919120686

in stock

Điện thoại hội nghị IP polycom soundstation IP 6000 với 3 Mic tích hợp sẵn, phòng họp 12 – 20 người, có màn hình, khả năng mở rộng thêm 2 mic ngoài tăng bán kính đàm thoại